Index

OSM MARITIME GROUP AS

https://www.osm.no

Orgnr: 916006896

webside: www.osm.no
adresse: Svinoddveien 12

id

194884

organisasjonsnummer

916006896

navn

OSM MARITIME GROUP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-09-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sjøfart med gods"}

antallAnsatte

121

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svinoddveien 12"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4836", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-08-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1684 Stoa"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4857", "kommunenummer": "4203"}

naeringskode2

{"kode": "52.229", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers", "hjelpeenhetskode": true}

hjemmeside

www.osm.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916006896

navn

OSM MARITIME GROUP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Svinoddveien 12

forradrpostnr

4836

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1684 Stoa

ppostnr

4857

ppoststed

ARENDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

50.201

nkode2

52.229

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.09.2015

stiftelsesdato

31.08.2015

tlf

tlf_mobil

url

www.osm.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

121

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

916006896

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1959552, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 188821736, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9558626}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 179263110}}, "journalnr": "2020698308", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916006896"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6223585, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6223585}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 182598151, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 182598151}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 188821736}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5764165, "totalresultat": -5764165, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 177681326}, "driftsresultat": 161390, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 177842717}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7462503, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6405506}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13868009}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7301113}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916027214 [navn] => OSM MARITIME GROUP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sju00f8fart med gods"} [antallAnsatte] => 121 [overordnetEnhet] => 916006896 [oppstartsdato] => 2015-08-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Svinoddveien 12"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4836", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => www.osm.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1684 Stoa"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4857", "kommunenummer": "4203"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "52.229", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet sju00f8transport ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?