Index

OSR HOLDING AS

Orgnr: 815074912

adresse: c/o Ove Sør-Reime, Rosselandsvegen 34

id

7711

organisasjonsnummer

815074912

navn

OSR HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-03-06

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ove Sør-Reime", "Rosselandsvegen 34"], "kommune": "TIME", "landkode": "NO", "poststed": "BRYNE", "postnummer": "4344", "kommunenummer": "1121"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815074912

navn

OSR HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ove Sør-Reime Rosselandsvegen 34

forradrpostnr

4344

forradrpoststed

BRYNE

forradrkommnr

1121

forradrkommnavn

TIME

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.03.2015

stiftelsesdato

26.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815074912

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2505965, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 75, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 75}}, "journalnr": "2021558827", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815074912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -292226, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -322226}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 292301, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 292301}}, "sumEgenkapitalGjeld": 75}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?