Index

OSSY AS

Orgnr: 812356402

adresse: Admiral Cruys gate 30

id

1888

organisasjonsnummer

812356402

navn

OSSY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-05

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Admiral Cruys gate 30"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4012", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812356402

navn

OSSY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Admiral Cruys gate 30

forradrpostnr

4012

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.09.2013

stiftelsesdato

16.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812356402

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2239197, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 19589287, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7406845}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12182442}}, "journalnr": "2021246011", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812356402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14825354, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 14795354}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4763933, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 57251}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4706682}}, "sumEgenkapitalGjeld": 19589287}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 746656, "totalresultat": 746656, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 29159}, "driftsresultat": -24538, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4621}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 828445, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 918134}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 89689}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 803907}}]

Reserver mot visning?