Index

ØST BOLIGUTVIKLING AS

Orgnr: 811576352

adresse: Tretjerndalsveien 58

id

133

organisasjonsnummer

811576352

navn

ØST BOLIGUTVIKLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-25

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tretjerndalsveien 58"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "FROGNER", "postnummer": "2016", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-12-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811576352

navn

ØST BOLIGUTVIKLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tretjerndalsveien 58

forradrpostnr

2016

forradrpoststed

FROGNER

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.02.2013

stiftelsesdato

01.12.2012

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811576352

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2128551, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 97304, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 84820}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12484}}, "journalnr": "2020879119", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811576352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -706796, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 466650}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1173446}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 804099, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 804099}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 97304}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -169631, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": -138556}, "driftsresultat": 138556, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -187, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 193}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 138369}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 820869842 [navn] => ØST BOLIGUTVIKLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-05-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811576352 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tretjerndalsveien 58"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "FROGNER", "postnummer": "2016", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?