Index

ØST FRAKT AS

Orgnr: 818994672

adresse: Ørvellavegen 14

id

17465

organisasjonsnummer

818994672

navn

ØST FRAKT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ørvellavegen 14"], "kommune": "HJARTDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SAULAND", "postnummer": "3692", "kommunenummer": "3819"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818994672

navn

ØST FRAKT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ørvellavegen 14

forradrpostnr

3692

forradrpoststed

SAULAND

forradrkommnr

3819

forradrkommnavn

HJARTDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.05.2017

stiftelsesdato

25.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818994672

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 3158, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 835133, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 153067}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 682066}}, "journalnr": "2021126940", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818994672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 494240, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 394240}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 340893, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 334607}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6286}}, "sumEgenkapitalGjeld": 835133}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 165340, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1675896}, "driftsresultat": 221532, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1897429}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9046, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 127}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9173}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 212486}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919065346 [navn] => ØST FRAKT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818994672 [oppstartsdato] => 2017-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8rvellavegen 14"], "kommune": "HJARTDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SAULAND", "postnummer": "3692", "kommunenummer": "3819"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?