Index

ØST RØRSERVICE AS

Orgnr: 815612752

mobil: 400 47 847
adresse: Theodor Kollers vei 9A

id

9000

organisasjonsnummer

815612752

navn

ØST RØRSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Theodor Kollers vei 9A"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GAMLE FREDRIKSTAD", "postnummer": "1637", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-06-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815612752

navn

ØST RØRSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Theodor Kollers vei 9A

forradrpostnr

1637

forradrpoststed

GAMLE FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.07.2015

stiftelsesdato

26.06.2015

tlf

tlf_mobil

400 47 847

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815612752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2302919, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1220068, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 426244}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 793825}}, "journalnr": "2021342985", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815612752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -191130, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -241130}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1411198, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 983643}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 427555}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1220068}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 59823, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1979747}, "driftsresultat": 80565, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2060312}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 20742, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 275}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21017}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 59823}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912528197 [navn] => ØST RØRSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815612752 [oppstartsdato] => 2013-09-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Theodor Kollers vei 9A"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GAMLE FREDRIKSTAD", "postnummer": "1637", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-06-26 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?