Index

ØSTERGRENS EIENDOM & INVEST AS

Orgnr: 812508032

adresse: Bråtenveien 1A

id

2207

organisasjonsnummer

812508032

navn

ØSTERGRENS EIENDOM & INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

27

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bråtenveien 1A"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HASLUM", "postnummer": "1344", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bråtenveien 1A"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HASLUM", "postnummer": "1344", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812508032

navn

ØSTERGRENS EIENDOM & INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bråtenveien 1A

forradrpostnr

1344

forradrpoststed

HASLUM

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Bråtenveien 1A

ppostnr

1344

ppoststed

HASLUM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

07.10.2013

stiftelsesdato

04.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

27

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812508032

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2050817, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8145633, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1082838}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7062794}}, "journalnr": "2020800081", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812508032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3338864, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3308864}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4806769, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4318888}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 487881}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8145633}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 881351, "totalresultat": 881351, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21143525}, "driftsresultat": 1283056, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 22426580}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -81113, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 29369}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 110482}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1201943}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912553175 [navn] => ØSTERGRENS EIENDOM & INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 27 [overordnetEnhet] => 812508032 [oppstartsdato] => 2013-09-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bru00e5tenveien 1A"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "HASLUM", "postnummer": "1344", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bru00e5tenveien 1A"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "HASLUM", "postnummer": "1344", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?