Index

ØSTFOLD PLASSOPPMERKING AS

Orgnr: 811602892

mobil: 924 99 002
adresse: Gneisveien 18

id

194

organisasjonsnummer

811602892

navn

ØSTFOLD PLASSOPPMERKING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "42.110", "beskrivelse": "Bygging av veier og motorveier"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gneisveien 18"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1784", "kommunenummer": "3001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Cathrineholmsveien 6"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "TISTEDAL", "postnummer": "1792", "kommunenummer": "3001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811602892

navn

ØSTFOLD PLASSOPPMERKING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gneisveien 18

forradrpostnr

1784

forradrpoststed

HALDEN

forradrkommnr

3001

forradrkommnavn

HALDEN

forradrland

Norge

postadresse

Cathrineholmsveien 6

ppostnr

1792

ppoststed

TISTEDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

42.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.02.2013

stiftelsesdato

05.01.2013

tlf

tlf_mobil

924 99 002

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811602892

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1631230, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 36509, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 36509}}, "journalnr": "2020351020", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811602892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -84317, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -114317}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 120825, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 120825}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 36509}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7302, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 96721}, "driftsresultat": 4385, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 101106}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11687, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11701}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7302}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973386182 [navn] => ØSTFOLD PLASSOPPMERKING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "42.110", "beskrivelse": "Bygging av veier og motorveier"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811602892 [oppstartsdato] => 1982-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gneisveien 18"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1784", "kommunenummer": "3001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Cathrineholmsveien 6"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "TISTEDAL", "postnummer": "1792", "kommunenummer": "3001"} [datoEierskifte] => 2013-01-05 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?