Index

ØSTFOLD SOL AS

https://www.megasunmoss.no

Orgnr: 812088882

mobil: 930 31 897
webside: www.megasunmoss.no
adresse: Varnaveien 39A

id

1283

organisasjonsnummer

812088882

navn

ØSTFOLD SOL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Varnaveien 39A"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1526", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-01

postadresse

{"land": "Nederland", "adresse": ["Klaproos 18", "1422KL"], "landkode": "NL", "poststed": "Uithoorn"}

hjemmeside

www.megasunmoss.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812088882

navn

ØSTFOLD SOL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Varnaveien 39A

forradrpostnr

1526

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

Klaproos 18 1422KL

ppostnr

ppoststed

Uithoorn

ppostland

Nederland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.06.2013

stiftelsesdato

01.06.2013

tlf

tlf_mobil

930 31 897

url

www.megasunmoss.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

15.07.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812088882

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 57550, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 396695, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 156424}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 240271}}, "journalnr": "2021187014", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812088882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -368366, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 54334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -422700}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 765061, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 765061}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 396695}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 543800, "totalresultat": 543800, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 657337}, "driftsresultat": 554848, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1212185}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11047, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 60}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11108}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 543800}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 989586254 [navn] => ØSTFOLD SOL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-03-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812088882 [oppstartsdato] => 2006-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Varnaveien 39A"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1526", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => www.megasunmoss.no [postadresse] => {"land": "Nederland", "adresse": ["Klaproos 18", "1422KL"], "landkode": "NL", "poststed": "Uithoorn"} [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?