Index

OTICON AS

https://www.oticon.no

Orgnr: 818885032

tlf: 23 25 61 00
webside: www.oticon.no
adresse: Hegdehaugsveien 31

id

17158

organisasjonsnummer

818885032

navn

OTICON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.460", "beskrivelse": "Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer"}

antallAnsatte

31

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hegdehaugsveien 31"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0352", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1973-01-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 404 OSLO SENTRUM"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0103", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.oticon.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818885032

navn

OTICON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hegdehaugsveien 31

forradrpostnr

0352

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 404 OSLO SENTRUM

ppostnr

0103

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.460

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

02.01.1973

tlf

23 25 61 00

tlf_mobil

url

www.oticon.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

31

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818885032

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1886900, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 108595963, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1785815}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 106810149}}, "journalnr": "2020612709", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818885032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29383279, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 29283279}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 79212684, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 78059211}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1153473}}, "sumEgenkapitalGjeld": 108595963}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4578559, "totalresultat": 4578559, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 111450906}, "driftsresultat": 6052245, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 117503151}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -25532, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 51520}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 77052}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6026713}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974116162 [navn] => OTICON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.460", "beskrivelse": "Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer"} [antallAnsatte] => 31 [overordnetEnhet] => 818885032 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hegdehaugsveien 31"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0352", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.oticon.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 404 OSLO SENTRUM"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0103", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?