Index

OTT INTERNATIONAL AS

Orgnr: 812218492

adresse: Skvadronvegen 22

id

1598

organisasjonsnummer

812218492

navn

OTT INTERNATIONAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-10

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skvadronvegen 22"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "SOLA", "postnummer": "4050", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812218492

navn

OTT INTERNATIONAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skvadronvegen 22

forradrpostnr

4050

forradrpoststed

SOLA

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.08.2013

stiftelsesdato

03.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812218492

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1687912, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020406339", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812218492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -86946, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -116946}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 86946, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 86946}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9059, "totalresultat": -9059, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9059}, "driftsresultat": -9059, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9059}}]

Reserver mot visning?