Index

OTTESTAD BILVERKSTED AS

Orgnr: 812045482

adresse: Stangebyveien 17

id

1171

organisasjonsnummer

812045482

navn

OTTESTAD BILVERKSTED AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stangebyveien 17"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "NØTTERØY", "postnummer": "3140", "kommunenummer": "3811"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1934-08-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812045482

navn

OTTESTAD BILVERKSTED AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stangebyveien 17

forradrpostnr

3140

forradrpoststed

NØTTERØY

forradrkommnr

3811

forradrkommnavn

FÆRDER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

09.08.1934

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812045482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 77868, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1977214, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 888518}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1088696}}, "journalnr": "2021198487", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812045482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 256068, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 156068}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1721147, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1298796}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 422351}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1977215}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 133853, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6652820}, "driftsresultat": 217271, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6870091}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -45663, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 168}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 45831}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 171608}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971751592 [navn] => OTTESTAD BILVERKSTED AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 812045482 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stangebyveien 17"], "kommune": "Fu00c6RDER", "landkode": "NO", "poststed": "Nu00d8TTERu00d8Y", "postnummer": "3140", "kommunenummer": "3811"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 1996-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?