Index

OUTLET VOSS AS

Orgnr: 820377702

adresse: Vangsgata 46A

id

21185

organisasjonsnummer

820377702

navn

OUTLET VOSS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-05

naeringskode1

{"kode": "47.641", "beskrivelse": "Butikkhandel med sportsutstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vangsgata 46A"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5700", "kommunenummer": "4621"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2018-01-26

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 44"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5701", "kommunenummer": "4621"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820377702

navn

OUTLET VOSS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vangsgata 46A

forradrpostnr

5700

forradrpoststed

VOSS

forradrkommnr

4621

forradrkommnavn

VOSS

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 44

ppostnr

5701

ppoststed

VOSS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.641

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.02.2018

stiftelsesdato

26.01.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

820377702

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2485879, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30035, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30035}}, "journalnr": "2021453765", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820377702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7090, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -17340}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22945, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 22945}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30035}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7994, "totalresultat": -7994, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8000}, "driftsresultat": -8000, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -7994}}]

Reserver mot visning?