Index

OVE HALVORSEN AS

Orgnr: 812080652

adresse: Gamle Algarheimsveg 18

id

1260

organisasjonsnummer

812080652

navn

OVE HALVORSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.330", "beskrivelse": "Gulvlegging og tapetsering"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Algarheimsveg 18"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "ALGARHEIM", "postnummer": "2056", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812080652

navn

OVE HALVORSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Algarheimsveg 18

forradrpostnr

2056

forradrpoststed

ALGARHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.330

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.06.2013

stiftelsesdato

29.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

15.05.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812080652

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1956524, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 560870, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 333826}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 227044}}, "journalnr": "2020696594", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812080652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -6141, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -36141}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 567011, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 311605}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 255406}}, "sumEgenkapitalGjeld": 560870}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -209154, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2407544}, "driftsresultat": -248164, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2159380}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20020, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 172}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20192}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -268184}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 981467477 [navn] => OVE HALVORSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-01-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.330", "beskrivelse": "Gulvlegging og tapetsering"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 812080652 [oppstartsdato] => 1999-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Algarheimsveg 18"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "ALGARHEIM", "postnummer": "2056", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-05-29 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?