Index

OVE K HELLAND AS

Orgnr: 815453352

mobil: 975 90 524
adresse: Gruva 15

id

8596

organisasjonsnummer

815453352

navn

OVE K HELLAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gruva 15"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5415", "kommunenummer": "4614"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815453352

navn

OVE K HELLAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gruva 15

forradrpostnr

5415

forradrpoststed

STORD

forradrkommnr

4614

forradrkommnavn

STORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.06.2015

stiftelsesdato

27.04.2015

tlf

tlf_mobil

975 90 524

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815453352

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2568251, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 687180, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 33500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 653680}}, "journalnr": "2021592937", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815453352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 303368, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 273368}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 383812, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 383812}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 687180}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 67385, "totalresultat": 67385, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1951376}, "driftsresultat": 68070, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2019445}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -684, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 235}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 920}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 67385}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973374672 [navn] => OVE K HELLAND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-03-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 815453352 [oppstartsdato] => 1981-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gruva 15"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5415", "kommunenummer": "4614"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?