Index

OVEN HANDEL AS

Orgnr: 814859932

tlf: 69 27 02 85
mobil: 466 39 274
adresse: Ovenveien 72

id

7216

organisasjonsnummer

814859932

navn

OVEN HANDEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ovenveien 72"], "kommune": "RÅDE", "landkode": "NO", "poststed": "RYGGE", "postnummer": "1580", "kommunenummer": "3017"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814859932

navn

OVEN HANDEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ovenveien 72

forradrpostnr

1580

forradrpoststed

RYGGE

forradrkommnr

3017

forradrkommnavn

RÅDE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.02.2015

stiftelsesdato

05.12.2014

tlf

69 27 02 85

tlf_mobil

466 39 274

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814859932

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1895594, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8888152, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8741740}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 146413}}, "journalnr": "2020630894", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814859932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 682412, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 652412}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8205740, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8205740}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8888152}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -74795, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3452814}, "driftsresultat": 180765, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3633579}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -257989, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 111}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 258100}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -77224}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974182521 [navn] => OVEN HANDEL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 814859932 [oppstartsdato] => 1988-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gimleveien 4"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1511", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-05-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?