Index

ØVRE BRÅTEN GÅRD AS

Orgnr: 814878392

adresse: Straumeveien 182

id

7262

organisasjonsnummer

814878392

navn

ØVRE BRÅTEN GÅRD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-28

naeringskode1

{"kode": "77.310", "beskrivelse": "Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Straumeveien 182"], "kommune": "DRANGEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "DRANGEDAL", "postnummer": "3750", "kommunenummer": "3815"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814878392

navn

ØVRE BRÅTEN GÅRD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Straumeveien 182

forradrpostnr

3750

forradrpoststed

DRANGEDAL

forradrkommnr

3815

forradrkommnavn

DRANGEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

77.310

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.01.2015

stiftelsesdato

17.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814878392

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2527001, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 720886, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 539199}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 181687}}, "journalnr": "2021505911", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814878392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 258162, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 497681}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -239519}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 462723, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 135131}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 327592}}, "sumEgenkapitalGjeld": 720886}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -125743, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 117299}, "driftsresultat": -107299, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -19837, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 43}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19880}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -127136}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914888131 [navn] => ØVRE BRÅTEN GÅRD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.310", "beskrivelse": "Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814878392 [oppstartsdato] => 2015-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Straumeveien 182"], "kommune": "DRANGEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "DRANGEDAL", "postnummer": "3750", "kommunenummer": "3815"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?