Index

ØYELEGE LH BERGER AS

Orgnr: 814583392

adresse: Prinsens gate 9

id

6716

organisasjonsnummer

814583392

navn

ØYELEGE LH BERGER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-12-08

naeringskode1

{"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Prinsens gate 9"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1530", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-11-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814583392

navn

ØYELEGE LH BERGER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Prinsens gate 9

forradrpostnr

1530

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.12.2014

stiftelsesdato

26.11.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

11.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

814583392

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2292969, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4104829, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1441646}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2663183}}, "journalnr": "2021326625", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814583392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3091320, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3061320}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1013509, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1013509}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4104829}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 800121, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4365170}, "driftsresultat": 1040935, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5406105}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4186, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4854}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 668}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1045121}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914593050 [navn] => ØYELEGE LH BERGER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-12-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 814583392 [oppstartsdato] => 2014-11-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Prinsens gate 9"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1530", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?