Index

ØYNEBRÅTEN ANLEGGSTEKNIKK AS

Orgnr: 811661392

mobil: 99526262
adresse: Elvevegen 7

id

312

organisasjonsnummer

811661392

navn

ØYNEBRÅTEN ANLEGGSTEKNIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

18

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Elvevegen 7"], "kommune": "GOL", "landkode": "NO", "poststed": "GOL", "postnummer": "3550", "kommunenummer": "3041"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811661392

navn

ØYNEBRÅTEN ANLEGGSTEKNIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Elvevegen 7

forradrpostnr

3550

forradrpoststed

GOL

forradrkommnr

3041

forradrkommnavn

GOL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.2013

stiftelsesdato

08.02.2013

tlf

tlf_mobil

99526262

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

18

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811661392

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2185683, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 59745530, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 35737353}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24008178}}, "journalnr": "2020935798", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811661392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9315573, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9215573}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 50429957, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 22905877}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 27524080}}, "sumEgenkapitalGjeld": 59745530}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 482185, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 60138114}, "driftsresultat": 2278312, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 62416426}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1659868, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 40}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1659908}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 618444}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911709600 [navn] => ØYNEBRÅTEN ANLEGGSTEKNIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 18 [overordnetEnhet] => 811661392 [oppstartsdato] => 2013-02-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Elvevegen 7"], "kommune": "GOL", "landkode": "NO", "poststed": "GOL", "postnummer": "3550", "kommunenummer": "3041"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?