Index

ØYSKIPET AS

Orgnr: 815513932

mobil: 416 14 003
adresse: Torsvågveien 3186

id

8750

organisasjonsnummer

815513932

navn

ØYSKIPET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torsvågveien 3186"], "kommune": "KARLSØY", "landkode": "NO", "poststed": "VANNAREID", "postnummer": "9136", "kommunenummer": "5423"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815513932

navn

ØYSKIPET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torsvågveien 3186

forradrpostnr

9136

forradrpoststed

VANNAREID

forradrkommnr

5423

forradrkommnavn

KARLSØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.06.2015

stiftelsesdato

06.05.2015

tlf

tlf_mobil

416 14 003

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815513932

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2344687, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14255870, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14207006}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 48865}}, "journalnr": "2021401935", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815513932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -76872, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -106872}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14332742, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 334647}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 13998095}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14255870}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -108151, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2029934}, "driftsresultat": 422719, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2452653}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -561101, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4804}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 565905}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -138382}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926206761 [navn] => ØYSKIPET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815513932 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torsvu00e5gveien 3186"], "kommune": "KARLSu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "VANNAREID", "postnummer": "9136", "kommunenummer": "5423"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?