Index

ØYVIND OSNES-RINGEN AS

Orgnr: 815442962

adresse: Steingardveien 1

id

8567

organisasjonsnummer

815442962

navn

ØYVIND OSNES-RINGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-28

naeringskode1

{"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Steingardveien 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0874", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815442962

navn

ØYVIND OSNES-RINGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Steingardveien 1

forradrpostnr

0874

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.05.2015

stiftelsesdato

17.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

14.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815442962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2311593, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3107495, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1199465}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1908030}}, "journalnr": "2021356367", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815442962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 659786, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 635452}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2447708, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2432816}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14892}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3107495}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1615684, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3627592}, "driftsresultat": 2068914, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5696506}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4308, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6032}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1725}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2073222}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 999409385 [navn] => ØYVIND OSNES-RINGEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.221", "beskrivelse": "Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 815442962 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Steingardveien 1"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0874", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2015-04-17 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?