Index

OZ HOLDCO AS

Orgnr: 812489062

adresse: Lagervegen 30

id

2167

organisasjonsnummer

812489062

navn

OZ HOLDCO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "09.101", "beskrivelse": "Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lagervegen 30"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4033", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-18

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 281 Forus"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4068", "kommunenummer": "1103"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812489062

navn

OZ HOLDCO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lagervegen 30

forradrpostnr

4033

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 281 Forus

ppostnr

4068

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

09.101

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.09.2013

stiftelsesdato

18.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812489062

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2055909, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4778563000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4270829000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 507734000}}, "journalnr": "2020805483", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812489062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 288427000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1897973000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1609547000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4490136000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 783493000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3706643000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4778563000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -160915000, "totalresultat": -160915000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 92000}, "driftsresultat": -92000, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -166657000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 196397000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 363054000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -166749000}}]

Reserver mot visning?