Index

P. ENGELSEN HOLDING AS

Orgnr: 819192782

adresse: Bøckmans veg 106E

id

17977

organisasjonsnummer

819192782

navn

P. ENGELSEN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-24

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bøckmans veg 106E"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7022", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819192782

navn

P. ENGELSEN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bøckmans veg 106E

forradrpostnr

7022

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.06.2017

stiftelsesdato

06.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819192782

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2254001, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 478715, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 478715}}, "journalnr": "2021221912", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819192782"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 298543, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 274113}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 180172, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 180172}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 478715}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 349912, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9611}, "driftsresultat": -9611, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 359695, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 359695}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 350084}}]

Reserver mot visning?