Index

P SKOG HOLDING AS

Orgnr: 817733972

mobil: 41632817
adresse: Haugen 23

id

14251

organisasjonsnummer

817733972

navn

P SKOG HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-16

naeringskode1

{"kode": "77.290", "beskrivelse": "Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haugen 23"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "BJERKVIK", "postnummer": "8530", "kommunenummer": "1806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-23

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817733972

navn

P SKOG HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haugen 23

forradrpostnr

8530

forradrpoststed

BJERKVIK

forradrkommnr

1806

forradrkommnavn

NARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

77.290

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.09.2016

stiftelsesdato

23.08.2016

tlf

tlf_mobil

41632817

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817733972

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 52858, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 36599, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6599}}, "journalnr": "2021177980", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817733972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -29589, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -79589}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 66188, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 66188}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 36599}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -22173, "totalresultat": -22173, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22173}, "driftsresultat": -22173, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -22173}}]

Reserver mot visning?