Index

PAC INDUSTRIES AS

Orgnr: 818606672

adresse: Freidigveien 5

id

16360

organisasjonsnummer

818606672

navn

PAC INDUSTRIES AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-22

naeringskode1

{"kode": "27.900", "beskrivelse": "Produksjon av annet elektrisk utstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Freidigveien 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1163", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-20

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818606672

navn

PAC INDUSTRIES AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Freidigveien 5

forradrpostnr

1163

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

27.900

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.02.2017

stiftelsesdato

20.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818606672

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1982603, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 22440, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16323}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6117}}, "journalnr": "2020757039", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818606672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 22440, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1990}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 22440}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4}, "driftsresultat": -4, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2}}]

Reserver mot visning?