Index

PÅL KLAUSEN HOLDING AS

Orgnr: 812366882

adresse: Gamle Riksvei 234

id

1909

organisasjonsnummer

812366882

navn

PÅL KLAUSEN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-07

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Riksvei 234"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "KROKSTADELVA", "postnummer": "3055", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812366882

navn

PÅL KLAUSEN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Riksvei 234

forradrpostnr

3055

forradrpoststed

KROKSTADELVA

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.09.2013

stiftelsesdato

07.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812366882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2550857, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 34710729, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 17835918}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 16874811}}, "journalnr": "2021531202", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812366882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 34650117, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 730391}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 33919726}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 60612, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 29592}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 31020}}, "sumEgenkapitalGjeld": 34710729}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4562643, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 194703}, "driftsresultat": -194703, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4758786, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4758844}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 59}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4564082}}]

Reserver mot visning?