Index

PÅL RØED AS

Orgnr: 922031118

adresse: Bernhard Herres vei 51

id

362897

organisasjonsnummer

922031118

navn

PÅL RØED AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bernhard Herres vei 51"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0376", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922031118

navn

PÅL RØED AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bernhard Herres vei 51

forradrpostnr

0376

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

17.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.09.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

922031118

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 39214, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 496373, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 242499}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 253874}}, "journalnr": "2021164720", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922031118"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -67981, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -97981}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 564354, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 564354}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 496373}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -89700, "totalresultat": -89700, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 885144}, "driftsresultat": -90224, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 794920}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 524, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 566}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 42}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -89700}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922053871 [navn] => PÅL RØED AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 922031118 [oppstartsdato] => 2018-10-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bernhard Herres vei 51"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0376", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?