Index

PALMER JOHNSON NORWAY AS

Orgnr: 892481962

mobil: 99201664
adresse: Midtunheia 27

id

79660

organisasjonsnummer

892481962

navn

PALMER JOHNSON NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "30.111", "beskrivelse": "Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Midtunheia 27"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NESTTUN", "postnummer": "5224", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Sigurd J. Fanuelsen", "Årenesskogen 22"], "kommune": "FLEKKEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FLEKKEFJORD", "postnummer": "4406", "kommunenummer": "4207"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

892481962

navn

PALMER JOHNSON NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Midtunheia 27

forradrpostnr

5224

forradrpoststed

NESTTUN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Sigurd J. Fanuelsen Årenesskogen 22

ppostnr

4406

ppoststed

FLEKKEFJORD

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

30.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.04.2008

stiftelsesdato

03.03.2008

tlf

tlf_mobil

99201664

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892481962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2296183, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 70132, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 70132}}, "journalnr": "2021330719", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892481962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 67632, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -32368}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 70132}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3373, "totalresultat": -3373, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3375}, "driftsresultat": -3375, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3373}}]

Reserver mot visning?