Index

PALMIRA AS

Orgnr: 815101642

tlf: 22 50 51 25
adresse: Ekraveien 20

id

7790

organisasjonsnummer

815101642

navn

PALMIRA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ekraveien 20"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0756", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1955-01-29

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 89 Røa"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0701", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815101642

navn

PALMIRA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ekraveien 20

forradrpostnr

0756

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 89 Røa

ppostnr

0701

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

29.01.1955

tlf

22 50 51 25

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815101642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2240577, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6191232, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5569011}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 622221}}, "journalnr": "2021248988", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815101642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5830558, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 145000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5685558}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 360674, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 360674}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6191232}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 220654, "totalresultat": 220654, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 117705}, "driftsresultat": 739219, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 856924}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -315832, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 328786}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 644618}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 423386}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 975068986 [navn] => PALMIRA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-11-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815101642 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ekraveien 20"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0756", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 89 Ru00f8a"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0701", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?