Index

PÅLSNES UTBYGGING AS

Orgnr: 812319132

mobil: 91167067
adresse: Linnegrøvan 19

id

1800

organisasjonsnummer

812319132

navn

PÅLSNES UTBYGGING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-06

naeringskode1

{"kode": "71.111", "beskrivelse": "Plan- og reguleringsarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Linnegrøvan 19"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "SØGNE", "postnummer": "4640", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 990"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "SØGNE", "postnummer": "4681", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812319132

navn

PÅLSNES UTBYGGING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Linnegrøvan 19

forradrpostnr

4640

forradrpoststed

SØGNE

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 990

ppostnr

4681

ppoststed

SØGNE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.09.2013

stiftelsesdato

17.06.2013

tlf

tlf_mobil

91167067

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812319132

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1772742, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7380859, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7380859}}, "journalnr": "2020500399", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812319132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -89366, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 120000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -209366}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7470224, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7470224}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7380859}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -81355, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 70413}, "driftsresultat": -70063, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 350}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -11292, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 690}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 11982}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -81355}}]

Reserver mot visning?