Index

PANDA IN SPACE AS

Orgnr: 822047882

adresse: Heggelibakken 75

id

26588

organisasjonsnummer

822047882

navn

PANDA IN SPACE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Heggelibakken 75"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0374", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822047882

navn

PANDA IN SPACE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Heggelibakken 75

forradrpostnr

0374

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.01.2019

stiftelsesdato

27.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822047882

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2247451, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 54900, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 54900}}, "journalnr": "2021259340", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822047882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 52797, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 28367}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2102, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2102}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 54899}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 21488, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 27763}, "driftsresultat": 27542, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 55305}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 6, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 27548}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 822057462 [navn] => PANDA IN SPACE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 822047882 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Heggelibakken 75"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0374", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?