Index

PANMAN AS

Orgnr: 811727172

mobil: 958 15 253
adresse: Breivollveien 2

id

449

organisasjonsnummer

811727172

navn

PANMAN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-20

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Breivollveien 2"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "SANDE I VESTFOLD", "postnummer": "3072", "kommunenummer": "3802"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811727172

navn

PANMAN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Breivollveien 2

forradrpostnr

3072

forradrpoststed

SANDE I VESTFOLD

forradrkommnr

3802

forradrkommnavn

HOLMESTRAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.03.2013

stiftelsesdato

04.03.2013

tlf

tlf_mobil

958 15 253

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811727172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2435045, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4218274, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4217637}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 637}}, "journalnr": "2021477301", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811727172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -67405, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -97405}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4285679, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4285679}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4218274}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -49190, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13680}, "driftsresultat": -13680, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -35510, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4302}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 39812}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -49190}}]

Reserver mot visning?