Index

PANORAMA BOWLING AS

Orgnr: 815022262

adresse: Verftsgata 10

id

7591

organisasjonsnummer

815022262

navn

PANORAMA BOWLING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.110", "beskrivelse": "Drift av idrettsanlegg"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Verftsgata 10"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6416", "kommunenummer": "1506"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815022262

navn

PANORAMA BOWLING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Verftsgata 10

forradrpostnr

6416

forradrpoststed

MOLDE

forradrkommnr

1506

forradrkommnavn

MOLDE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.02.2015

stiftelsesdato

13.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815022262

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1889924, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1345336, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 653496}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 691840}}, "journalnr": "2020616026", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815022262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 894798, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 750000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 144798}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 450539, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 450539}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1345336}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -127250, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5192375}, "driftsresultat": -161594, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5030782}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1546, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 315}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1861}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -163139}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917022623 [navn] => PANORAMA BOWLING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-04-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.110", "beskrivelse": "Drift av idrettsanlegg"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 815022262 [oppstartsdato] => 2015-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Verftsgata 10"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6416", "kommunenummer": "1506"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?