Index

PANZERBJÖRN AS

Orgnr: 812176382

adresse: Bekkevollvegen 43

id

1481

organisasjonsnummer

812176382

navn

PANZERBJÖRN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-03

naeringskode1

{"kode": "90.011", "beskrivelse": "Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bekkevollvegen 43"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9012", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812176382

navn

PANZERBJÖRN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bekkevollvegen 43

forradrpostnr

9012

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

90.011

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.08.2013

stiftelsesdato

27.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

812176382

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2403385, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8899059, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8593517}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 305541}}, "journalnr": "2021445480", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812176382"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8541066, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 9075314}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -534248}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 357993, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 357993}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8899059}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -534248, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1042572}, "driftsresultat": -894408, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 148164}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 360160, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 362999}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2840}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -534248}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 982999618 [navn] => PANZERBJÖRN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2001-02-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.011", "beskrivelse": "Utu00f8vende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812176382 [oppstartsdato] => 1998-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bekkevollvegen 43"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9012", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?