Index

PAP HOLDING AS

Orgnr: 877172872

mobil: 900 39 903
adresse: c/o Roy Eide, Breivikstølen 49

id

57905

organisasjonsnummer

877172872

navn

PAP HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Roy Eide", "Breivikstølen 49"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "GODVIK", "postnummer": "5179", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877172872

navn

PAP HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Roy Eide Breivikstølen 49

forradrpostnr

5179

forradrpoststed

GODVIK

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.01.1997

stiftelsesdato

23.01.1997

tlf

tlf_mobil

900 39 903

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877172872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 65216, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2494642, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2494642}}, "journalnr": "2021197197", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877172872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2486758, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2486758}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7884, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5271}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2613}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2494642}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 232, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4219}, "driftsresultat": 197, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4416}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 35, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 35}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 232}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 891264682 [navn] => PAP HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-05-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 877172872 [oppstartsdato] => 2007-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Roy Eide", "Breivikstu00f8len 49"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "GODVIK", "postnummer": "5179", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?