Index

PAPAYA DESIGN & MARKETING AS

Orgnr: 814787702

tlf: 40 00 22 54
adresse: c/o Margaret Kallevig Espelid, Saltboveien 25

id

7052

organisasjonsnummer

814787702

navn

PAPAYA DESIGN & MARKETING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyråer"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Margaret Kallevig Espelid", "Saltboveien 25"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "LARKOLLEN", "postnummer": "1560", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1984-10-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814787702

navn

PAPAYA DESIGN & MARKETING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Margaret Kallevig Espelid Saltboveien 25

forradrpostnr

1560

forradrpoststed

LARKOLLEN

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

73.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

03.10.1984

tlf

40 00 22 54

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

14.01.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

814787702

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2026261, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 480229, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 43250}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 436979}}, "journalnr": "2020772690", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814787702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 103043, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 900000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -796957}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 377186, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 377186}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 480229}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 59773, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1986493}, "driftsresultat": 66672, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2053165}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6899, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1006}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7905}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 59773}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971729910 [navn] => PAPAYA DESIGN & MARKETING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "73.110", "beskrivelse": "Reklamebyru00e5er"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 814787702 [oppstartsdato] => 1977-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Margaret Kallevig Espelid", "Saltboveien 25"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "LARKOLLEN", "postnummer": "1560", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?