Index

PARABLY AS

Orgnr: 819261962

adresse: Løypevegen 28

id

18127

organisasjonsnummer

819261962

navn

PARABLY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-08-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Løypevegen 28"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2319", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819261962

navn

PARABLY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Løypevegen 28

forradrpostnr

2319

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.08.2017

stiftelsesdato

21.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819261962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2309423, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 97912, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 50000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 47912}}, "journalnr": "2021352339", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819261962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 41969, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 41505}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 464}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 55943, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 55943}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 97912}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11920, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15222}, "driftsresultat": -15222, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -69, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 71}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 140}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -15291}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922000328 [navn] => PARABLY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819261962 [oppstartsdato] => 2018-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lu00f8ypevegen 28"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2319", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?