Index

PARADIGME ØKONOMI AS

Orgnr: 812188372

adresse: Strandveien 33

id

1521

organisasjonsnummer

812188372

navn

PARADIGME ØKONOMI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandveien 33"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812188372

navn

PARADIGME ØKONOMI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandveien 33

forradrpostnr

1366

forradrpoststed

LYSAKER

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.07.2013

stiftelsesdato

24.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

24.08.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

812188372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 7764, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 252375, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 252375}}, "journalnr": "2021131600", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812188372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 47409, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 17409}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 204966, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 204966}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 252375}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1001, "totalresultat": 1001, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1104317}, "driftsresultat": 1258, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1105575}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 25, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1283}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812227262 [navn] => PARADIGME ØKONOMI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812188372 [oppstartsdato] => 2013-06-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandveien 33"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?