Index

PARADIS NÆRING 1 AS

Orgnr: 818615132

adresse: v/ Bane NOR Eiendom AS, Schweigaards gate 33

id

16390

organisasjonsnummer

818615132

navn

PARADIS NÆRING 1 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-23

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/ Bane NOR Eiendom AS", "Schweigaards gate 33"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0191", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1120", "beskrivelse": "Statlig eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-23

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Bane NOR Eiendom AS", "Postboks 9026 Grønland"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0133", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818615132

navn

PARADIS NÆRING 1 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/ Bane NOR Eiendom AS Schweigaards gate 33

forradrpostnr

0191

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Bane NOR Eiendom AS Postboks 9026 Grønland

ppostnr

0133

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

1120

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.02.2017

stiftelsesdato

23.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818615132

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1980371, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 513000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 513000}}, "journalnr": "2020725683", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818615132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 512000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 0}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 12000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 513000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5000, "totalresultat": 5000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7000}}]

Reserver mot visning?