Index

PARADISO HOLDING AS

Orgnr: 819026432

adresse: 3.etasje, Stortingsgata 22

id

17528

organisasjonsnummer

819026432

navn

PARADISO HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.390", "beskrivelse": "Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["3.etasje", "Stortingsgata 22"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0161", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1878 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0124", "kommunenummer": "0301"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819026432

navn

PARADISO HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

3.etasje Stortingsgata 22

forradrpostnr

0161

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1878 Vika

ppostnr

0124

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.390

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.05.2017

stiftelsesdato

24.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819026432

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2028981, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 135600937, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 132329567}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3271370}}, "journalnr": "2020771748", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819026432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 96968703, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 103051514}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -6082811}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 38632234, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 23632234}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 15000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 135600937}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3973205, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3603553}, "driftsresultat": -3603553, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1490299, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 698869}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2189168}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5093852}}]

Reserver mot visning?