Index

PARK BILISTSENTER/ AS

Orgnr: 812154702

adresse: Sandefjordsveien 7

id

1405

organisasjonsnummer

812154702

navn

PARK BILISTSENTER/ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandefjordsveien 7"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3208", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812154702

navn

PARK BILISTSENTER/ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandefjordsveien 7

forradrpostnr

3208

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.06.2013

stiftelsesdato

20.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812154702

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2466465, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1540327, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 72710}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1467617}}, "journalnr": "2021436274", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812154702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 497274, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 467274}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1043053, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 911053}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 132000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1540327}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -152421, "totalresultat": -152421, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5518314}, "driftsresultat": -186443, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5331870}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5677, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2476}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8153}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -192120}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 881681242 [navn] => YX 7-ELEVEN 7529 PARK [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2000-03-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.300", "beskrivelse": "Detaljhandel med drivstoff til motorvogner"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 812154702 [oppstartsdato] => 2000-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandefjordsveien 7"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3208", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-06-20 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?