Index

PARKETTGRUPPEN AS

Orgnr: 888348972

tlf: 40 00 65 85
adresse: Vestheimvegen 23

id

71633

organisasjonsnummer

888348972

navn

PARKETTGRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.732", "beskrivelse": "Engroshandel med trelast"}

antallAnsatte

37

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestheimvegen 23"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "KOPERVIK", "postnummer": "4250", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

888348972

navn

PARKETTGRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestheimvegen 23

forradrpostnr

4250

forradrpoststed

KOPERVIK

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.732

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.06.2005

stiftelsesdato

13.06.2005

tlf

40 00 65 85

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

37

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

888348972

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1916418, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30557872, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 391927}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30165945}}, "journalnr": "2020653439", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888348972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9482589, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 708000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8774589}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 21075283, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 18975498}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2099786}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30557872}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 116463, "totalresultat": 116463, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 116819510}, "driftsresultat": 993111, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 117812621}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -844652, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13347}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 857999}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 148459}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 988360651 [navn] => PARKETTGRUPPEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-06-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.732", "beskrivelse": "Engroshandel med trelast"} [antallAnsatte] => 37 [overordnetEnhet] => 888348972 [oppstartsdato] => 2005-06-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestheimvegen 23"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "KOPERVIK", "postnummer": "4250", "kommunenummer": "1149"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?