Index

PARKHJØRNET NÆRING AS

Orgnr: 912877000

mobil: 926 86 622
adresse: Bekkelibakken 10

id

124532

organisasjonsnummer

912877000

navn

PARKHJØRNET NÆRING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bekkelibakken 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0375", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-21

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

912877000

navn

PARKHJØRNET NÆRING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bekkelibakken 10

forradrpostnr

0375

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

21.08.2013

tlf

tlf_mobil

926 86 622

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912877000

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1974565, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3352664, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3283892}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 68772}}, "journalnr": "2020720489", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912877000"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -691313, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 101557}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -792871}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4043978, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 55131}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3988847}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3352664}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -23822, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 142659}, "driftsresultat": 120005, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 262664}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -143827, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 26}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 143852}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -23822}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912883906 [navn] => PARKHJØRNET NÆRING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912877000 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bekkelibakken 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0375", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?