Index

PARKKAFEEN AS

Orgnr: 811824682

adresse: Kirketorget, Kirkegaten 9

id

690

organisasjonsnummer

811824682

navn

PARKKAFEEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.610", "beskrivelse": "Butikkhandel med bøker"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirketorget", "Kirkegaten 9"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4550", "kommunenummer": "4206"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "1520", "beskrivelse": "Kommunalt eide aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 182"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4553", "kommunenummer": "4206"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811824682

navn

PARKKAFEEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirketorget Kirkegaten 9

forradrpostnr

4550

forradrpoststed

FARSUND

forradrkommnr

4206

forradrkommnavn

FARSUND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 182

ppostnr

4553

ppoststed

FARSUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.610

nkode2

nkode3

sektorkode

1520

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.05.2013

stiftelsesdato

28.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811824682

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 55426, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 287947, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 241452}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 46495}}, "journalnr": "2021185278", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811824682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -637937, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -667937}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 925884, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 482476}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 443408}}, "sumEgenkapitalGjeld": 287947}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -71338, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 82307}, "driftsresultat": -79174, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3133}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12202, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12205}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -91375}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911935236 [navn] => PARKKAFEEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.610", "beskrivelse": "Butikkhandel med bu00f8ker"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811824682 [oppstartsdato] => 2013-02-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirketorget", "Kirkegaten 9"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4550", "kommunenummer": "4206"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 182"], "kommune": "FARSUND", "landkode": "NO", "poststed": "FARSUND", "postnummer": "4553", "kommunenummer": "4206"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?