Index

PAROMA AS

Orgnr: 812193902

adresse: Øyaveien 57

id

1537

organisasjonsnummer

812193902

navn

PAROMA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.180", "beskrivelse": "Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øyaveien 57"], "kommune": "RØROS", "landkode": "NO", "poststed": "RØROS", "postnummer": "7374", "kommunenummer": "5025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812193902

navn

PAROMA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øyaveien 57

forradrpostnr

7374

forradrpoststed

RØROS

forradrkommnr

5025

forradrkommnavn

RØROS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.180

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.07.2013

stiftelsesdato

02.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812193902

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2284171, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 318516, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 318516}}, "journalnr": "2021311054", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812193902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 148840, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 118840}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 169677, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 169677}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 318516}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 94988, "totalresultat": 94988, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 235647}, "driftsresultat": 121723, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 357371}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 57, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 57}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 121780}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912251470 [navn] => PAROMA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.180", "beskrivelse": "Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812193902 [oppstartsdato] => 2013-07-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8yaveien 57"], "kommune": "Ru00d8ROS", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00d8ROS", "postnummer": "7374", "kommunenummer": "5025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?