Index

PARTYLAND NORWAY AS

Orgnr: 822105742

adresse: Mørkveien 19

id

26837

organisasjonsnummer

822105742

navn

PARTYLAND NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.499", "beskrivelse": "Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mørkveien 19"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "GULLAUG", "postnummer": "3427", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822105742

navn

PARTYLAND NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mørkveien 19

forradrpostnr

3427

forradrpoststed

GULLAUG

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.499

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.01.2019

stiftelsesdato

01.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

822105742

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2085067, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 505941, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 505965}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -24}}, "journalnr": "2020837342", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822105742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -86967, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -116967}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 592908, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 106943}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 485965}}, "sumEgenkapitalGjeld": 505941}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -116967, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 116972}, "driftsresultat": -116972, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -116967}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922127867 [navn] => PARTYLAND NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.499", "beskrivelse": "Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 822105742 [oppstartsdato] => 2019-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mu00f8rkveien 19"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "GULLAUG", "postnummer": "3427", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?