Index

PAT MAILBOX SYSTEMS AS

Orgnr: 815528352

mobil: 920 94 426
adresse: c/o Veksthuset i Flå

id

8792

organisasjonsnummer

815528352

navn

PAT MAILBOX SYSTEMS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-12

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Veksthuset i Flå"], "kommune": "FLÅ", "landkode": "NO", "poststed": "FLÅ", "postnummer": "3539", "kommunenummer": "3039"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Defigo AS", "Bogstadveien 27B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0355", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815528352

navn

PAT MAILBOX SYSTEMS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Veksthuset i Flå

forradrpostnr

3539

forradrpoststed

FLÅ

forradrkommnr

3039

forradrkommnavn

FLÅ

forradrland

Norge

postadresse

c/o Defigo AS Bogstadveien 27B

ppostnr

0355

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.06.2015

stiftelsesdato

31.03.2015

tlf

tlf_mobil

920 94 426

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815528352

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1674312, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 206436, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 187668}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 18768}}, "journalnr": "2020392102", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815528352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 87862, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 255500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -167638}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 118574, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 118574}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 206436}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -102985, "totalresultat": -102985, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 103113}, "driftsresultat": -103113, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 128, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 128}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -102985}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922312826 [navn] => PAT MAILBOX SYSTEMS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815528352 [oppstartsdato] => 2018-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Veksthuset i Flu00e5"], "kommune": "FLu00c5", "landkode": "NO", "poststed": "FLu00c5", "postnummer": "3539", "kommunenummer": "3039"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Defigo AS", "Bogstadveien 27B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0355", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?