Index

PATENTEC AS

Orgnr: 819346062

adresse: Gamle Songevei 119

id

18391

organisasjonsnummer

819346062

navn

PATENTEC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-08-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Songevei 119"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4842", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819346062

navn

PATENTEC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gamle Songevei 119

forradrpostnr

4842

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.08.2017

stiftelsesdato

12.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819346062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2253093, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12437157, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 9086081}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3351077}}, "journalnr": "2021267607", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819346062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9396231, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 9396231}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3040926, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 640926}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2400000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12437157}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -707605, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1133234}, "driftsresultat": -700634, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 432600}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6970, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6152}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13122}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -707605}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819447322 [navn] => PATENTEC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 819346062 [oppstartsdato] => 2017-06-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamle Songevei 119"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4842", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?