Index

PAUL CHRISTENSEN MASKINDRIFT AS

Orgnr: 815241592

mobil: 905 01 204
adresse: Bondelisvingen 42A

id

8121

organisasjonsnummer

815241592

navn

PAUL CHRISTENSEN MASKINDRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bondelisvingen 42A"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJØVIK", "postnummer": "2816", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-26

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2029"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "HUNNDALEN", "postnummer": "2811", "kommunenummer": "3407"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815241592

navn

PAUL CHRISTENSEN MASKINDRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bondelisvingen 42A

forradrpostnr

2816

forradrpoststed

GJØVIK

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2029

ppostnr

2811

ppoststed

HUNNDALEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.04.2015

stiftelsesdato

26.03.2015

tlf

tlf_mobil

905 01 204

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815241592

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 41656, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 195903, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19630}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 176273}}, "journalnr": "2021167475", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815241592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -120211, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -150211}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 316114, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 76114}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 240000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 195903}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 15203, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 980396}, "driftsresultat": 31781, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1012177}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -16577, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16584}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 15203}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994840118 [navn] => PAUL CHRISTENSEN MASKINDRIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-12-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815241592 [oppstartsdato] => 2009-11-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["L. T. Aas veg 9"], "kommune": "VESTRE TOTEN", "landkode": "NO", "poststed": "RAUFOSS", "postnummer": "2835", "kommunenummer": "3443"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sivesindvegen 12"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "HUNNDALEN", "postnummer": "2827", "kommunenummer": "3407"} [datoEierskifte] => 2015-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?