Index

PAVILJONGEN EIENDOM AS

Orgnr: 912877906

mobil: 004795739942
adresse: Paviljongen 6

id

124549

organisasjonsnummer

912877906

navn

PAVILJONGEN EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Paviljongen 6"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1518", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912877906

navn

PAVILJONGEN EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Paviljongen 6

forradrpostnr

1518

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

02.12.2013

tlf

tlf_mobil

004795739942

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912877906

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2375165, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 331173, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 303094}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 28079}}, "journalnr": "2021425499", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912877906"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 58498, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 28498}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 272675, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 272675}}, "sumEgenkapitalGjeld": 331173}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1046, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1057}, "driftsresultat": -1057, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1046}}]

Reserver mot visning?